บัวสาย (water lily)


 

ดอกบัว กับ บูลเทอร์เรีย Bull Terrier + Lotus

                บัวสาย (water lily) เป็นบัวที่มีลำต้นใต้ดินเป็นหัว หรือเหง้า ใบและดอกเกิดจากตาหรือหน่อที่เจริญขึ้นมาที่ผิวน้ำด้วยก้านส่งใบและยอด บางชนิดมีใบใต้น้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว มีขอบใบทั้งแบบเรียบ และแบบคลื่น ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ด้านล่างมีขนละเอียด หรืออาจจะไม่มขน

การจำแนกทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร Plantae ส่วน Magnoliophyta ชั้น Magnoliopsida อันดับ Nymphaeales วงศ์ Nymphaeaceae สกุล Nymphaea
  
   
  ดอกบัว กับ บูลเทอร์เรีย Bull Terrier + Lotus
  Bull Terrier + Lotus
  

  ลักษณะ

          ม้น้ำล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินคล้ายหัวเผือก มีหลายพันธุ์ด้วยกัน
   
  ใบ        ใบเดี่ยวออกสลับ แผ่นใบค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร โคนเว้าลึก ขอบใบเป็นจัก ใบลอยอยู่บนผิวน้ำ เรียงเป็นวงกลมรอบกอ ผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้ม ก้านใบยาว มีน้ำยางใส
  ดอก

  
  Bull Terrier + Lotus + Water lily
  Bull Terrier + Lotus + Water lily
  
          ดอกสีขาว เหลือง ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม ชมพูอมม่วง ออกเดี่ยว ชูขึ้นเหนือน้ำเล็กน้อย กลีบดอกจำนวนมาก เรียงซ้อนกันหลายชั้น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลค่อนข้างกลม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

  
   
  ดอกบัว กับ บูลเทอร์เรีย Bull Terrier + Lotus
  Bull TErrier + Lotus
  

  การขยายพันธุ์

          บัวสายเป็นไม้น้ำที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในโอ่งมังกร หรือในบ่อน้ำ วิธีปลูกทำได้โดยผสมดินและปุ๋ยคอกใส่ลงในกระถาง นำบัวลงมาปลูกในกระถาง ใช้ดินเหนียวหรือดินท้องนากลบทับเพื่อป้องกันดินและปุ๋ยคอกลอยขึ้นมา หลังจากนั้นก็นำไปวางในโอ่งปากกว้างใส่น้ำให้เต็ม ในกรณีที่ปลูกในบ่อ/บึงหรือในท้องนา ต้องนำหน่อที่แยกออกมาปักดำลงไปในดิน บัวเป็นพืชที่ชอบแดด การใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นำไปฝังบริเวณใกล้ราก โดยใส่ปุ๋ยประมาณ 2 ช้อนชาต่อเดือน
  ดอกบัว กับ บูลเทอร์เรีย Bull Terrier + Lotus
  Bull Terrier + Lotus

  ประโยชน์

          ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ ก้านดอกใช้รับประทานเป็นผัก และประกอบอาหารได้หลายประเภท

  เกร็ด

          คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันของคนใน ครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพัน