bull terrier 2cc : การซื้อขายสุนัข ในอินเตอร์เน็ท ที่ควรรู้

bull terrier 2cc  : การ ซื้อ ขายสุนัข ในอินเตอร์เน็ท ที่ควรรู้bull terrier 2cc  : การ ซื้อ ขายสุนัข ในอินเตอร์เน็ท ที่ควรรู้
            มีเพื่อนหลายๆ คนถามเข้ามาบ่อยๆ ถึงการสั่งซื้อลูกสุนัขผ่านทางเว็บไซต์ ผ่าน Facebook และจากเว็ปต่างๆ มีหลายๆ คนเจอปัญหา แล้วเล่าให้ฟัง เลยอยากจะอกต่อครับ ^^ ปัญหาที่เจอคือ
       1. คนขายนำสุนัขที่ไม่ได้คุณภาพมาขาย หลังจากได้รับสุนัขแล้ว สุขภาพไม่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นโรคกระ เพาะ ผิวหนัง ฯลฯ เพราะการดูแลที่ไม่ดี  น้องหมาอมโรค
      2. ได้สุนัขไม่สวยตามภาพ ทางอินเตอร์เน็ท ผิดหวังอย่างแรงจ่ายเงินจอง เงินก็โอนให้แล้ว จะทำอย่างไรเมื่อได้ลูกสุนัขที่ไม่ตรงตามภาพ โทรไปหาก็ปิดเครื่อง ใช้เบอร์อื่นไปแล้ว ร้องเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ เพราะเป็นเว็บไซต์กลางสำหรับลงโฆษณา ผู้ลงโฆษณานำข้อมูลที่เป็นเท็จมาลง การติดตามก็เป็นเรื่องยาก แล้วจะทำอย่างไร
          3. คนขายเล่นตุกติกเรื่องการจัดส่ง วันและเวลา กรงและหรืออุปกรณ์บางชนิด เอกสารหลักฐานของลูกสุนัข และพยามจะขอเงินเพิ่มหรือมีข้อแม้ที่สร้างความหนักใจต่อผู้ซื้อ
บางท่านใช้คำโฆษณาอันเป็นเท็จ และขายลูกสุนัขจิตประสาทไม่ปกติ

   ^^^^^^^^^0^^^^^0^^^^^^^^^^^^^

ข้อแนะนำในเรื่องนี้

1. ควรตรวจสอบชื่อเสียงของผู้ขาย พื้นเพ ลักษณะการผลิต ลักษณะการจำหน่าย วิธีการจัดส่ง มีรายละเอียดและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ดูประวัติที่ผ่านมาว่าเชื่อถือได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบเพียงใด
 2. ควรตรวจสอบชื่อและที่อยู่ที่อยู่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีเบอร์โทรทั้งที่บ้านและมือถือและหรือเบอร์แฟ๊กซ์เอกสาร
3. มีเว็บไซต์ที่เป็นของตนเองและหรือเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ควบคุมทั้งหมด เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนมีชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนตามหลักกฎหมาย ในการเปิดใช้เว็บไซต์ และสามารถติดตามได้

4. พิจารณาดูว่าคอกหรือฟาร์มที่ลงประกาศขายนั้นน่าเชื่อถือเพียงใด มีลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลางทั่วๆไป หรือเป็นพ่อค้าเร่ ลงโฆษณาตามเว็บไซ์ซื้อ-ขายต่างๆทั่วไป หรือเป็นเจ้าของคอก/ฟาร์ม ที่มีผลงานสม่ำเสมอ และหรือเป็นชมรมหรือสมาคม ฯ
5. ควรได้ทราบข้อมูลการขายทางอินเตอร์เน็ทดังนี้
-ได้เห็นภาพรูปร่างหน้าตาของผู้ขายอย่างเปิดเผย
-ควรได้เห็นภาพพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อย่างชัดเจน
-ควรได้เห็นภาพขณะจับคู่ผสมพันธุ์
-ควรได้เห็นภาพลูกสุนัขกำลังนอนกินนมแม่พันธุ์ตัวดังกล่าว
-ควรได้เห็นภาพลูกสุนัขในวัยอายุแรกคลอดและุปัจจุบัน
-ควรได้ทราบที่อยู่ปัจจุบันที่ตรวจสอบได้ หมายเลขและชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องตรวจสอบได้ มีชื่อหรือสกุลเดียวกับผู้ขาย