My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน
                   เลี้ยงน้องหมาอยู่ 3 ตัวครับ เวลาทำงานแล้วกลับบ้านมีความสุขมากมาย สองตัวแรก เป็น น้องหมา Miniature Bull Terrier ครับ ชื่อ Panda กับ Pancake อีกหนึ่ง น้องหมา West Highland White Terrier ชื่อ PeterPan ครับ ชีวิตวุ่นวายมากมาย แต่ก็มีความสุข ^^
My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพนMy Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน


My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน

My Happy Family : ครอบครัวแสนสุข แพนด้า แพนเค๊ก ปีเตอร์แพน