Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก

Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก

       วันนี้ ได้ไป เดินงาน ไหม๋ ในจังหวัดขอนแก่นครับ ได้เสื้อ ลายทหารมา 1 ตัว ราคา 99 บาท หมวกซื้อมานาน แล้วครับ จับใส่เสื้อผ้า แล้วเก็บภาพไว้ซะเลย แซ๊ะ!

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึกBull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก

เกิดเป็นชายไทย ต้องปกป้องคุ้มครองชาติไทย จะไม่ยอมใครมารุกราน

Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึกBull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก

จะดูแล ด้วยรัก และห่วงใย
แก่เพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกคน

Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึกBull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก


จะขอสู้ เคียงข้าง แด่คนที่รัก ทุกคน

Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึกBull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก


Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก
Bull Terrier Soldier Gallory : น้องหมา ในชุด ทหาร ออกศึก